Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Tyto zásady jsou vydávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Správce současně tímto informuje uživatele webu o okolnostech zpracování jejich údajů a o právech, která k tomuto zpracování mají. Poskytnutí veškerých údajů včetně osobních je dobrovolné a uživatel má vždy možnost údaje neposkytnout.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na webu gpkv.cz a provozovatelem webu je Mgr. Martin Štěřík, Příčná 494/3, 36017 Karlovy vary, tel. 608 977 781, info@gpkv.cz, IČO 49220969.

Získávané osobní údaje

Naší snahou je minimalizace získávaných osobních údajů. Na webu gpkv.cz získáváme osobní údaje jak přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky.

Osobní údaje získané od subjektu
U formulářů vás, v případě vašeho zájmu, žádáme o vyplnění pouze nejnutnějších kontaktních údajů. Při vyplňovaní kontaktních formulářů získáváme vaše jméno, e-mail a telefon, tedy kontaktní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom byli schopni vás v souvislosti s vaším požadavkem, přáním či dotazem zpětně kontaktovat.

Účel, doba a způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje získané na základě vašeho dotazu přes kontaktní formuláře zpracovává za účelem odpovědi na položený dotaz správce. Po zodpovězení dotazu je elektronická komunikace archivována po dobu max. jednoho roku pro interní vyhodnocení.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Získané osobní údaje správce nezveřejňuje ani neposkytuje třetím osobám.

Osobní údaje získané automaticky

Tento web automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webou stránku přistupováno. Takto získané informace používáme k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností. Nepoužíváme žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.

V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies. Na této webové stránce probíhá sběr a ukládání dat pomocí cookies. Evidují se pseudonymní datové záznamy ohledně Vašeho přístupu ke stránkám. Nepoužíváme cookies pro žádný reklamní systém. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek. Používáním webu souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Pokud chcete nastavit nebo zcela zablokovat ukládání cookies, využijte možností nastavení svého prohlížeče. Zablokováním cookies však můžete přijít o některé funkcionality webu.

Práva a povinnosti subjektů údajů

Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se uživatel, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými předpisy upravující zpracování osobních údajů, především jsou-li osobní údaje nepřiměřené s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Jde zejména o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Dále má uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. Ve věci zpracování osobních údajů ze strany správce nás můžete kontaktovat.