Kdo jsme a co děláme

Geologický průzkum

Firma byla založena v roce 1994 bývalými zaměstnanci a.s. GMS (dříve Geoindustria) a navázala na dlouholetou tradici pracoviště geologického průzkumu v Příčné ulici v Karlových Varech. Disponuje týmem specialistů v různých oborech činností souvisejících s hodnocením přírodního prostředí.

Naší stěžejní činností jsou geologické práce. Hlavními obory jsou: hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum, environmentální průzkum, a odborná konzultační činnost.

Dlouholeté zkušenosti, odpovídající vzdělání a odborná způsobilost, optimální využití výpočetní techniky, komplexní přístup k problematice a spolupráce s významnými specialisty a institucemi ve všech souvisejících oborech jsou významnými předpoklady kvality výsledků naší práce. Naší předností je individuelní přístup k řešení každého problému, důsledné využití archivní geologické prozkoumanosti, přehledné zpracování a názorná vizualizace výsledků.

Optimálních výsledků a přijatelné ceny dosahujeme volbou vhodné metodiky průzkumných prací:

  • vrtné práce - jádrové i bezjádrové strojní vrtání,
  • lehké sondážní práce - úzkoprofilová přenosná ruční souprava pro dokumentaci a odběr vzorků v soudržných zeminách, vhodná do méně přístupných terénů,
  • statická penetrace a karotáž - zjišťování všech potřebných geotechnických a geofyzikálních parametrů zemin kontinuelně in situ bez nutnosti provádění odběru vzorků a následných laboratorních analýz,
  • georadar - nedestruktivní vyhledávání podzemních dutin a prostorové určování významných stratigrafických rozhraní v hloubkách od 2 do 30 m,
  • geosonar - nedestruktivní vyhledávání nehomogenit a rozhraní s rozdílnými geomechanickými vlastnostmi do 100 až 200 m,